25.09.2018 செவ்வாய் முதல் 09.10.2018 செவ்வாய்  வரை மஹாளய அம்மாவாசை சிறப்பு அன்னதானம் செய்திடுவீர்.